מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון

עמותת ידידי בית הספר

עמותת ידידי בית הספר מרכז אלון, הינה מלכ"ר. הוקמה לתמוך ולסייע לפעילות בית הספר מרכז אלון, ולהעניק לתלמידי ביה"ס את אותם התכנים שאינם ממומנים ע"י משרד החינוך ו/או להוסיף עליהם, לסייע בקידום, טיפוח ופיתוח החינוך של תלמידי ביה"ס. ביה"ס משקיע משאבים רבים שאינם כלולים בסל התמיכה של משרד החינוך. עמותת הידידים מסייעת במימון שירותים אלה, מערך טיפולי מוגבר, סדנאות להורים, חדרי מחשבים ומחשבים בכתות, אמצעים טכנולוגיים המאפשרים התאמת דרכי הוראה והבחנות לתלמידי בית הספר. ראוי לציין כי ביה"ס מרכז אלון, הצליח עד כה במשימותיו ונחשב לבי"ס ייחודי ואיכותי, לא מעט בשל התמיכה הנוספת שביה"ס מקבל מעמותת הידידים, הפונה לגופים שונים בנושא התרומות וגם להורי התלמידים. כל כספי התרומות מיועדים לרווחת תלמידי בית הספר מרכז אלון. לעמותת ידידי בית הספר מרכז אלון יש אישור לסעיף 46 של רשות המיסים ,הכרה בתרומה כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

המשך קריאה
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 8
<<לדף הקודם1 2לדף הבא>>