"מהמסך לכיתה" - סדרת הרצאות של כתבי טלויזיה 11-13.6.19