מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון
מרכז אלון

סדנאות הורים

תחום משמעותי בחיינו הוא היותנו הורים. דווקא בתחום זה זקוקים אנו ההורים לחיזוק, עידוד, והזדמנות לדו-שיח בשאלות ונושאים כל-כך משמעותיים המלווים אותנו - בני- האדם כל ימיי חיינו. שלבי ההתפתחות באופן כללי וגיל ההתבגרות בפרט, מזמן לנו ולילדינו התנסויות, קשיים והתמודדויות שונות ואחרות ממה שחווינו עד כה.
"מרכז אלון" מציע לכם ההורים סדנה ייחודית שמטרתה: העצמת ההורות והידוק הקשרים המשפחתיים עם ילדיכם. בסדנה תהיה התייחסות להתמודדות הילדים עם מגוון קשים (רגשיים, חברתיים, לימודיים...). תוכנית הסדנה משלבת לימוד והתנסות בכלי תקשורת בינאישיים, הצבת גבולות, תמיכה קבוצתית וידע על עולמו של הילד. 
מתוך ניסיוננו,  הורים המשתתפים בסדנאות אלו הינם שותפים פעילים, ביצירת אקלים פורה ומפרה בכל המערכות בהן נמצא ילדם.
המסגרת: 12 מפגשים שבועיים בני שעה וחצי הכרוכים בעלות להורה/זוג הורים (יפורט בנפרד).